Upoređivanje: 0
Najviše 4 proizvoda
Prikazani rezultati: 
Upoređivanje: 0
Najviše 4 proizvoda
BO5030 - Ekscentrična brusilica
Kontinuirana ulazna snaga
300 W
Prečnik brusnog diska (Ø)
123 mm
Broj hodova u minutu
24.000 min-1
Prečnik ekscentra
2,8 mm
BO5031 - Ekscentrična brusilica
Kontinuirana ulazna snaga
300 W
Broj hodova u minutu
8.000 - 24.000 min-1
Prečnik ekscentra
2,8 mm
Oscilacije u minutu
4.000 - 12.000 min-1
BO5041 - Ekscentrična brusilica
Kontinuirana ulazna snaga
300 W
Broj hodova u minutu
8.000 - 24.000 min-1
Prečnik ekscentra
2,8 mm
Oscilacije u minutu
4,000 - 12,000 min-1
BO6030 - Ekscentrična brusilica
Kontinuirana ulazna snaga
310 W
Broj hodova u minutu
8.000 - 20.000 min-1
Prečnik ekscentra
3 mm
Oscilacije u minutu
4.000 - 10.000 min-1
BO6040 - Ekscentrična brusilica
Kontinuirana ulazna snaga
750 W
Broj hodova u minutu
3.200 - 11.600 min-1
Prečnik ekscentra
5,5 mm
Oscilacije u minutu
1.600 - 5.800 min-1
BO6050J - Ekscentrična brusilica
Kontinuirana ulazna snaga
750 W
Broj hodova u minutu
1.600 - 6.800 min-1
Prečnik ekscentra
5,5 mm
Prečnik diska (Ø)
150 mm